Teenused

Andmekaitsespetsialisti teenus

« GDPR-i kohaselt peavad paljud ettevõtted ja kõik avaliku sektori asutused määrama andmekaitsespetsialisti. »

GDPR-i kohaselt peavad paljud isikuandmeid töötlevad ettevõtted ja kõik avaliku sektori asutused määrama andmekaitsespetsialisti. Juhul, kui isikuandmete töötleja ei soovi koosseisulist spetsialisti palgata, on võimalik andmekaitsespetsialisti roll täita sõlmides lepingu teenusepakkujaga.

Andmekaitsespetsialisti teenus hõlmab ettevõtte nõustamist kõigis isikuandmete töötlemist puutuvates küsimustes, ulatuses, mis vastab spetsialisti kohustustele GDPR-i alusel. Meie andmekaitsespetsialist tegutseb majasisese eksperdina tihedas koostöös kliendiga. Spetsialist on kontaktisikuks andmesubjektidele ja järelevalveasutustele, koolitab ettevõtte töötajaid, koostab vajalikke sisedokumente ning nõustab protsesside juurutamisel. Lisaks abistab andmekaitsespetsialist ettevõtet koostööpartneritega isikuandmete töötlemist puudutavate lepingute sõlmimisel, nõustab kliendi IT- ja infoturbemeeskonda andmekaitseõiguse küsimustes jpm.

Klient saab kindluse, et tema ettevõttes ei ole andmekaitseriske, sest andmekaitsespetsialisti teenus võimaldab kõiki riske koheselt märgata ning nendega õigeaegselt tegeleda.

« Meie andmekaitsespetsialist tegutseb majasisese eksperdina kliendiga tihedas koostöös. »

Klient saab kindluse, et tema ettevõttes ei ole andmekaitseriske, sest andmekaitsespetsialisti teenus võimaldab kõiki riske koheselt märgata ning nendega õigeaegselt tegeleda.

Andmekaitseteenused.ee õigusteenuste partneriks on advokaadibüroo Derling Primus

Võta ühendust