GDPR

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) kehtib üle terve Euroopa. Iga ettevõte peaks olema kursis just temale rakenduvate kohustustega ja andmesubjektide õigustega.
Ettevõtteid, kes ei vii end määrusega kooskõlla, ähvardab järelevalvemenetlus. Trahv võib ulatuda rohkem kui 20 miljoni euroni.

päeva tundi minutit sekundit
Kas sinu ettevõte on GDPR'iks valmis?

EUROOPA LIIDU ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS

Uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – General Data Protection Regulation) hakkas kehtima 2018. aasta 25. maist. GDPR on Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv ning vastuolud Eesti seadustega ei takista selle rakendamist.

Loe edasi

5 sammu edukaks GDPR projektiks

GDPR Andmekaitseteenused Soovin abi projekti elluviimisel

UUS ANDMEKAITSE ÜLDMÄÄRUS NÕUAB STRATEEGILIST LÄHENEMIST

Meie eksperdid omavad nii õigusalast kui tehnilist kompetentsi, mis võimaldavad osutada kooskõlla jõudmiseks vajalikku täisteenust.

Enesehindamine

Täitke enesehindamise küsimustik, kui teie ettevõtte suhtes kehtib vähemalt üks järgnevatest väidetest:

  • Teie ettevõttel on eraisikutest kliente.
  • Teie ettevõttel on töötajaid.
  • Teie ettevõte saab teenust osutades ligipääsu oma kliendi andmetele, mis sisaldavad eraisikute andmeid.
  • Te esindate avaliku sektori asutust või organit, kelle käsutuses on isikuandmeid.

Kiirtest

0

Test annab kiire ülevaate, millised olulisemad sammud on ettevõttel juba tehtud ning millistega tuleks tegelema hakata.

Teenused

Soovid teada kas sinu ettevõte täidab GDPR nõudeid?Enesehindamine

Ettevõtetelt ja riigiasutustelt nõuab andmekaitsereform füüsiliste isikute andmete kaitsmiseks senisest rangemaid reegleid. Teavitamiskohustus, andmekaitsespetsialist ja õigus olla unustatud – on mõned märksõnad, mille tähendust GDPR-i raames peavad ettevõtted teadma. Meie eksperdid aitavad teid nii õigusalastes kui ka tehnilistes küsimustes.

Võta meiega ühendust


Vastame teile esimesel võimalusel.